Công ty TNHH Nhiên Liệu Sinh Học Phương Đông


Công ty TNHH Nhiên Liệu Sinh Học Phương Đông (OBF) được thành lập ngày 14/05/2009, hợp tác giữa Tổng Công Ty Dầu Việt Nam (51% vốn) và tập đoàn ITOCHU Nhật Bản (49% vốn) nhằm đầu tư xây dựng dự án nhà máy sản xuất Ethanol tại huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước với công suất 300.000 lít/ngày.

Tháng 12 năm 2009, Công ty TNHH Nhiên Liệu Sinh Học Phương Đông đã hoàn thành lập nghiên cứu khả thi, thiết kế cơ sở nhà máy và tổng dự toán. Đầu năm 2010, Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) đã chuyển giao 22% cổ phần cho Công ty Licogi 16.

Tháng 12 năm 2012, OBF đã nhận bàn giao toàn bộ Nhà máy và ngừng vận hành do chưa có thị trường tiêu thụ cho sản phẩm.

Tháng 9 năm 2014, Tập đoàn ITOCHU đã sang nhượng toàn bộ phần vốn góp tại OBF cho công ty Toyo Thai New Energy LTE. LTD. (TTNE), một công ty có mối quan hệ với nhà thầu chính TTCL của OBF. Việc tham gia góp vốn của TTNE sẽ giúp cân chỉnh lại Nhà máy và giúp Nhà máy hoạt động hiệu quả, kịp thời đáp ứng lộ trình sử dụng Nhiên liệu Sinh học của Chính phủ.
Đọc thêm...
 

LOGO NHÀ ĐẦU TƯ
 

LOGO ĐỐI TÁC

 

nuskin my viet nuskin viet nam nuskin